Q01 E-mail Napi penzumok Home OWLEditor  OWLOWL Impressum Photo gallery 

Idézet:

A katolikusok e napon szigorú böjtöt tartanak, sőt a protestánsok s kivált a nép között is számosan vannak, akik e napon (bár a protestáns egyház nem parancsolja) a húsevéstől tartózkodnak.

A katolikusoknál e napon nem harangoznak, népiesen szólva a harangok ekkor Rómába mennek, s az istentisztelet kezdetét kereplővel adják tudtul; minden katolikus templomban fel van ekkor állítva Krisztus koporsója, benne annak képe vagy szobra s a nagy közönség vallásos áhítatoskodása részben ezen koporsó látogatásában nyilvánul.

Melyik napról van szó?
 A. Hamvazószerda
 B. Nagyboldogasszony napja
 C. Nagypéntek
 D. Virágvasárnap
a. b. c. d.

Q02 E-mail Napi penzumok Home OWLEditor  OWLOWL Impressum Photo gallery 
Pál apostol a thesszalonikiakhoz intézett második levelében Krisztus újbóli eljövetelét megelőző eseményekről ír.
Melyik kijelentés olvasható e levélben?
 A. A munka nem szégyen.
 B. Munka nélkül nem terem kenyér.
 C. Senki se egyék, aki nem dolgozott.
 D. Legyen meg az Ég akarata.
a. b. c. d.Feleletválasztós kérdéseknél kattints a helyes válasznak megfelelő gombra (4 esélyes teszteknél akár a függőleges A. - D., akár a vízszintes a. - d. sorban)!
Szöveges választ váró kérdéseknél írd be a helyes választ, majd küldd el a tesztlapot az itt lévő széles és színes nyomógombbal!

Vissza a nyitólapra - Back to the main page