Q01 E-mail Napi penzumok Home OWLEditor  OWLOWL Impressum Photo gallery 
Melyik definíció helytelen?
 A. A függvény két halmaz közötti olyan megfeleltetés, amely az egyik halmaz minden eleméhez hozzárendeli egy másik halmaz elemeit.
 B. A függvény olyan (x;y) rendezett párok halmaza, minden X-hez pontosan egy Y tartozik.
 C. A függvény olyan binér reláció, amelyre igaz, hogy ha (x;y) és (x;y') mindegyike eleme a relációnak, akkor y=y'.
 D. A függvény valamely X halmaznak valamely Y halmazba való olyan egyértelmű leképezése, amelyet meghatároz az (x;y) rendezett párok halmaza, ahol x eleme X-nek és y eleme Y-nak.
a. b. c. d.

Q02 E-mail Napi penzumok Home OWLEditor  OWLOWL Impressum Photo gallery 
Melyik szabályos testet (konvex poliédert) határolja a legtöbb lap?
 A. tetraéder
 B. oktaéder
 C. dodekaéder
 D. ikozaéder
a. b. c. d.Feleletválasztós kérdéseknél kattints a helyes válasznak megfelelő gombra (4 esélyes teszteknél akár a függőleges A. - D., akár a vízszintes a. - d. sorban)!
Szöveges választ váró kérdéseknél írd be a helyes választ, majd küldd el a tesztlapot az itt lévő széles és színes nyomógombbal!

Vissza a nyitólapra - Back to the main page